عزیزی هنر
ورود به سايت:
نی نگار / بزرگ / بالای سایت

دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین سال 1393 / بالای سایت /بزرگ

بزرگترین مرکز پخش کاغذ های ابر و باد ، قطاعی ، رنگی /تبلیغ بالای سایت /کوچک/A1

تبلیغ بالای سایت /نیم سایز / a2

شرایط و مزایای جدید عضویت در سایت آثار هنرمندان ایران « عزیزی هنر» / بالای سایت /کوچک/ A3

مجموعه برترین کاغذ های آهار و مهره  و دست ساز با قیمت مناسب  / نیم سایز/ a4

تبلیغ بالای سایت /کوچک/ ایمیل سایت/ A5

تبلیغ بالای سایت / نیم سایز / a6

آثار هنرمندان ایران
پایگاه خبری و تحلیلی شهرستان پیشوا

عصر انتظار

کلاس

کربلایی

سرآمد

دومین سوگواره ملی لبیک یا حسین سال 1393 / سمت چپ سایت /بزرگ

بزرگترین مرکز پخش کاغذ های ابر و باد ، قطاعی ، رنگی /سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره b2

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره3 (آموزشگاه ساقی )

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره4

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره5

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره6

سمت چپ سایت /تبلیغ بزرگ/شماره7

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 1

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچپ/شماره 2

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچپ/شماره 3

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچپ/شماره 4

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 5

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 6

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 7

سمت چپ سایت /تبلیغ کوچک/شماره 9

بخش انتقادات و پیشنهادات

پیوندها

سوم مهرماه سالروز هفتادوهفتمین سال تولدامیرخطه خط زنده یاداستادنصرا...معین الکتاب 
بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

 سوم مهرماه سالروز هفتادوهفتمین سال تولدامیرخطه خط  زنده یاد استاد نصرا...معین الکتاب

....................................................................................................................

....................................................................................................................
به نام خداوندلوح وقلم
باصدهزار رنگ زدم حیله برمراد       تابشکنم طلسم عجایب زعدل وداد
اماصدای شیون وزاری زهرطرف      برگوش من رسید نهیبی زگرد باد
شرمنده ام زگفتن واکنون نشسته ام       تازین بلای غربتم آردکسی به یاد
(شعراستاد معین الکتاب)
 

....................................................................................................................

به مناسبت سوم مهرماه سالروز هفتادوهفتمین سال تولدامیرخطه خط
زنده یاداستادنصرا...معین الکتاب

تولد:سوم مهرماه 1313          
درگذشت:سوم مهرماه 1388
اساتید :استا الاساتیدحسن زرین خط.استاد الاساتیدعلی اکبرکاوه
احیاءکننده هنرخوشنویسی معاصراصفهان  و پدرخوشنویسی اصفهان.  پایه گذاروازموسسین انجمن خوشنویسان اصفهان
ملقب شدن به معین الکتاب ازطرف استادمشفق ضرغام بختیاری27/8/1347
عضوشورای عالی انجمن خوشنویسان ایران(1373-1388)
عضوشورای تشخیص وتصحیح اوراق امتحانی انجمن خوشنویسان ایران1360تا1388
عضوشورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران
عضوهیت امناءانجمن خوشنویسان ایران
نماینده دایم مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان ایران1383
کارشناس ومحقق خطوط قدیمی
موسس اولین آموزشگاه آزادخوشنویسی دراصفهان 1338
چهره ماندگار نخستین همایش تجلیل ازبرگزیدگان هنرهای سنتی اصفهان1380
چهره برترشهراصفهان درحوزه هنر1385
آثارچاپ شده:
1-کتاب خودآموز نستعلیق2جلد(انتشارات یساولی)
2-کتاب تعلیم خط معین الکتاب
3-مرقع مشق معین  (انتشارات انجمن خوشنویسان1369)
4-رسم الخط معین الکتاب  (انتشارات هشت بهشت 1375)
5-کتابچه انسان-طبیعت-تکنیک  (نمایشگاه بین المللی ایران)
آثارچاپ نشده:
1-کتاب یوسف قهرمان عشق وسرنوشت درآیینه تاریخ وقرآن(کتابت در700صفحه)
2-کتابت دوبیتی های باباطاهر 3-کتابت گزیده ای ازغزلیات حافظ   4-رباعیات کمال اسماعیل(چلیپا)
خوشنویسی هزاران اثرزیباوماندگار که زینت بخش بسیاری از کلکسیون های شخصی ودولتی درداخل وخارج ازکشوراست.
آثاربجامانده نزدخانواده محترم ایشان بالغ بر 2000قطعه اثرنفیس وپرعیار درقالبهای مختلف  خوشنویسی  است.
خلق آثارخوشنویسی جهت صنایع  دستی وهنرهای سنتی ایران (قلمزنی . کاشی کاری . میناکاری .گچبری. حجاری .فرش و...)
پرورش شاگردان بسیاری  که  خیلی از انان به مرتبه معلمی  ودرجه استادی  رسیده اند استادان وشایسته گانی چون : شمس الدین ابوالوفا حسینی. علی شیرازی . احمد بهدادنیا . مهدی عطریان .عبدالحمید سیاوش . سعیدتورگلی .ابراهیم خلیلی فر ،حمیدرضا صادق گلی . مسعود نیرپور . غفوراسکندری . هدایت ا...موسوی .فریبا مقصودی .حسن بابااحمدی ودیگران بسیاری که انشاءا...وحتما یادباد استاد را درنظر داشته ودارند ونام وخاطره استاد اول را ازیادنخواهندبرد .
گزیده ای از مقالات ونظرات اساتید هنر درباره استادمعین الکتاب:
 

....................................................................................................................

استادالاساتید زنده یاد حسن زرین خط:چندتاازشاگردان میرخانی هستند که خوب می نویسند.من چندتاشاگرد دارم که بهتر ازمن می نویسند:ولی ا...صمدی.نصرا... معین .محمد نجبایی ومنوچهر مهاجرانی . من نمونه خطشان را هم دارم آنها هم دستشان قوی است وهم بهتر ازمن می نویسند....جناب آقای نصرا...معین یکی از خوشنویسان معروف اصفهان می باشند ومدتهاست که مشغول تکمیل هنرخط هستند  5/8/1353
زنده یادخسروزعیمی  مدیر عامل انجمن خوشنویسان ایران:استادمحترم جناب آقای نصرا..معین  مدتها بود که تصور نمی کردم جز بااعزام  استاد ازتهران بتوان هنر خوشنویسی را به نحوی که رضایت انجمن جلب گردد ترویج نمود ولی باملاحظه نمونه خط شما این یاس تبدیل به امید شد ودستورالعمل تشکیل یک کلاس خوشنویسی زیر نظرجنابعالی صادرخواهدشد امیدارم باپشتکاری که داریدوپیشرفت قابل توجهی که دراین هنر نموده اید باردیگر هنرخوشنویسی را دراصفهان احیاء نمایید.   11/2/2537

....................................................................................................................

استادالاساتید حسن کسایی: عمق نگرش معین به  قواعد خط وزیبایی شناختی آن همچنین کمالات خوشنویسی او ازاوهنرمندی دیگر ساخته بود این مرد عزیز عروس زیبا .رعنا وکمرباریک خط راشناخته بود وبه دیگران باگشاده دستی می آموخت. نام استادنصرا...معین جزو نام آوران تاریخ خط وخطاطی درسرزمین ماایران برای همیشه محفوظ می ماند یادوآثار اوهمواره پاینده باد.

....................................................................................................................

استادغلامحسین امیرخانی : شهرهنروخطه هنرمندپروراصفهان به وجودپربرکت هنرمندانی ارزشمندچون استاد نصرا..معین الکتاب  به خویش میبالد  وعاشقان هنرهمپای هنرجویان وهنرآموزان کوششهای  صمیمانه این استادرادرراه  ترویج واعتلای هنرخوشنویسی ارج فراوان می نهد. 1367

....................................................................................................................

استادمحمدسلحشور: گفتن از کسی که زمان زیادی با رفاقت وصمیمیت درجلسات با هم بودیم اماامروز دیگر درمیان مانیست بسیار غم انگیز است اما رفتارومنش بزرگوارانه  وشریف استادنصرا...معین درخاطر ماجاویدان است.استادمعین به عنوان یکی از مشعلداران خط وخوشنویسی باتلاششان مسیر رابرای آیندگان هموارترساختند.ایشان باایمان ومهربانی وکرداروگفتارشیرین آثاری ماندگار ودر حد کمال از خودبه یادگارگذاشتندو چه چیزی می تواندازاین ماندگارترباشد.هرگزنمیرد آنکه دلش زنده شدبه عشق

....................................................................................................................

استادسیدرضاصدرالحسنی : دراصفهان کسی به پایه مایه استادمعین ننوشت وبدون مبالغه درخط نستعلیق نظیر ومانند نداشت که بعدازاوجایگزین او باشد.درکمال آرامش وسکون زندگانی رابه سربرد که میتوان اورا یک فرداخلاقی کامل به حساب آورد اودرمقام هنرخط مقام شامخی داشت وازاساتید مسلم این هنربود.

....................................................................................................................

دکترحسین الهی قمشه ای : استادنصرا...معین الکتاب درردیف نام آورترین هنرمندان خوشنویس اصفهان میبایست ازاو ذکرنام ویادشود.استادوارسته هنرمندی  قناعت پیشه وتن به عزلت سپرده است .نی چوبین رابرزمین نگذاشته است وبی وقفه وپرتلاش مینویسد وخوش مینویسدوادای دین عاشقی به هنرپرمنزلت واعتبارخوشنویسی این خاک می نماید.  فصلنامه چلیپا1370
استادمنوچهرقدسی : آقای نصرا...معین استادخط نستعلیق فرزندهنرمنداصفهان وازکسانی است که درسی-چهل سال اخیردرترویج هنرخط  چه بانوشتن دایم انواع خفی وجلی وچه باتعلیم صاحبان استعداد وبه ثمررساندن آنان خدمتی شایسته به ظهور رسانیده اند.معین درشناخت آثارخوشنویسان گذشته وسبکهاو اسالیب هرکدام ازنظرصایب ووقوف وآگاهی بسیاربرخورداراست .

....................................................................................................................

استاد علی شیرازی:من موفقیتم رامدیون ایشان بوده وهستم وآشنایی من بااوبود که مرابه اینجارساند ودراین هنرپیشرفت داشتم خدایشان بیامرزد.استادمعین بسیاری ازآداب خط راخودش راخودش کشف کرده  واین بسیارحایز اهمیت است وجالب است کشفی که درخط کرده درواقع ادامه راهی بود که باید میرفت واین اتفاق نادری درخوشنویسی است
برگرفته از کتاب آماده چاپ یادنامه امیرخطه خط

....................................................................................................................

استادعبدالصمد صمدی : استادمعین بسیارآدم صمیمی بی توقع وبسیارآدم ساده وراحت باانسان بود.بعضی دردوستی حساب منافع رامیکنند ولی ایشان اینطور نبودند. خط بسیارعالی داشتند ونستعلیق را ازریز تاجلی استادانه مینوشتندولی متوقع نبودند .به تمام معنایک هنرمندحقیقی بود غیرازخط نیک نام نیک ایشان ماندگارخواهد بود.
....................................................................................................................
استادشمس الدین ابوالوفاحسینی : مرحوم استادمعین الکتاب را میراث دارواقعی مرحوم استاد علی اکبرکاوه ومرحوم استادزرین خط ودرحقیفت ادامه دهنده شیوه نگارش میرزامحمدرضاکلهرمیشناسم که با وسواس بسیار سعی درارایه شیوه وحتی تکامل سبک فوق الذکر داشتندوتاحدودزیادی هم به این مهم   نایل آمدند وباوفاداری کامل به همین شیوه ازانحراف وایجاد  هرج ومرج گریزان بودند وهمیشه سعی درصحیح نوشتن اسلوب و قواعدهمین شیوه داشتند. مرحوم استادمعین الکتاب چهره ماندنی تاریخ خط درایران واصفهان ودنیای خط نستعلیق بود وفقدان او ضایعه ای بس بزرگ وجبران ناپذیر است.
استاد حسن آهنگران :گاهی اوقات اززندگی خود خاطرات آموزنده ای که حاصل رنجها ومشقتهایی که کشیده بودرابازگو میکردومادرشکفت میشدیم ازقصه مرارتهایی که مردی بزرگمنش درهنرسرایی کوچک متحمل شده است مزه  وشیرینی وصلابت ونرمی وظرافتی خاص درخط او بود که شیوه اوراازدیگران متمایز میکرد. وجوداین استادنازنین سرشار ازمحبت وصفابود وزندگی خود را وقف خدمت وماندگاری این هنرشریف کرده بودوبه قول خودش شصت سال درراه احیاء .حفظ وترویج هنرمقدس تابناک وناب ایرانی اسلامی قدم برداشته وازجان مایه گذاشته است  آنچه درچنته داشت صادقانه درطبق اخلاص نهاده پیش روی مشتاقان طالب می نهاد ومتواضعانه مطالبی رامیفرمود که تازگی داشت.

....................................................................................................................

استادمجتبی ملک زاده : او از تبار هنرمندان اصیل ودرستی بود که  به ادعا نمیاندیشید ودندان توقع رادورسالهاپیش ازدهان غزلخوان قلمش برآورده بودتاخوشخوانترباشدوچنین شد خوانابودوخوش.اوبه طایفه ای تعلق داشت که کاربزرگ وماموریت سترگشان را درخلوتی خاص به انجام میرساندوآرام وآراسته حافظ میراث سرزمین آب وآفتابند.بیمزدومنت تلاش میکنندوکارباخدای خودمی اندازند اوراصاحب یکی از عمیقترین نگاه ها به خوشنویسی معاصریافتم وکارشناسی خبره برای سنجش عیارخطوط تاریخی .

گردآورنده:حسن بابااحمدی

2/7/1390

..............................................................................................................................

..........................................................................................................
جهت مشاهده آثار ذیل با کیفیت مطلوب روی آنها کلیک فرمائید
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

با تشکر از هنرمند بزرگوار جناب آقای علی فرخی بختیاری ( از نجف آباد اصفهان ) برای ارسال  مطالب این پست
..........................................................................................................

لطفا با نظرات ارزشمند خود ما را یاری فرمائید
تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0
باسلام به دست اندر کاران سایت ارزشمند عزیزی هنر
در این دوران خیلی از بزرگان ما به خاطر نداشتن ارتباطات آنچنانی و ناتوانی در پرداخت هزینه های تبلیغاتی مهجور و گوشه نشین شده اند و . . . لذا فعالیت شما در رساندن حق به حقدار بسیار ارزشمند است امید وارم انجمن خوشنویسان ایران هم این رویه را در دستور کارخود قرار دهد
اینجانب به عنوان یکی از شاگردان استاد معین بزرگ وظیفه ی خود می دانم نهایت تشکر وسپاسگذاری را از حسن توجه شما نسبت به بزرگداشت مقام شامخ این خوشنویس بزرگ معاصر داشته باشم .
نویسنده :کاوه

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0
میشه بفرمایید کی جواب امتحانات تابستان میاد؟با سلام و ارادت
نتایج آزمونهای تابستان 90 را می توانید از شعب مربوطه خود دریافت نمائید
دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (نوبنیاد ) صلاح ندانستند لیست نتایج آزمون شهریور ماه 90 روی این سایت قرار گیرد .
با تشکر و سپاس
یا علی مدد
عزیزی
نویسنده :اسکندری

تاریخ عضویت: 18/11/1389
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 252
... درست هشتم فروردین ماه هزار وسیصدوهشتادوهشت بود وهنوز بوی نوروزگان می آمد حدود ساعت 9صبح بود گوشی موبایل ام زنگ خورد وجواب دادم از لابه لای این همه امواج صدای صداقت می آمد، صدای صلابت وهنر ،صدای سنت واصالت. باهمان لهجه ی شیرین گفت: الو همراه ...اسکندری ؟ فورا" صدای نازنین اش را شناختم . آری خودش بود استاد نصرالله معین اصفهانی. درلحظه ی اول عرق شرم برپیشانی ام نشست وبعد عذرخواه یی کردم که چرا من تماس نگرفتم . راستش رابخواهید من همیشه پیش قدم بودم اما این بار این اتفاق رخ داد تا خاطره بماند. آری استادتماس گرفت وفرمود هم می خواستم عیدراتبریک بگویم و هم اجازه بگیرم که بیایم ایذه ودیداری تازه کنم ، حاضربودم آن لحظه زمین ترک برمی داشت تا مرافروبرد وبسیاراز خودم متنفرشدم که چرابایداین گونه شود. به راستی چه شده است که از هم فاصله گرفته ییم ؟ پس حرمت شاگرد واستادی کو؟ مراد ومریدی کو؟ سر ارادت وبندگی و...؟ بعداز این که استادتماس گرفتند ومن مسیر رابرای ایشان گفتم واستاد مهیای سفرشد، من نیز به اتفاق حاج قدرت الله تاج میرعالی هنرمند عزیز وبرخی دیگراز هنرمندعزیز ایذه یی آماده ی استقبال گردیدیم وساعت ها به انتظارنشستیم ومدام به تلفن همراه راننده ی استاد تماس می گرفتیم ومسیررا جویا می شدیم بالاخره اتومبیل استاد در کنار یکی از میادین ورودی شهرایستاد وما بااشتیاق وشور وهیجان به سوی آن استاد متواضع وبزرگ منش شتافتیم پس از احوال پرسی ودست بوسی، قدوم مبارک ایشان را بردیدگان خودگذارده وبا او به راه افتادیم در مسیر منتهی به خانه که باحضرت استادقدم می زدیم گاه یی می ایستاد ودوباره به راه خود ادامه می داد وما تازه متوجه بودیم که او نمی خواهد مورچه ها را اززندگی وحیاط خود ساقط کند وبااین کار استاد به ما درس زیستن وبودن را می آموخت. وقتی که به من تلفن زد گفت ... می دانی که من اهل تجملات و...نیستم بامن رسمی برخوردنکنید هرچه داشتید ظاهر وباطن... به هرحال ماقدوم استادرا گرامی داشتیم وآن چه که بی ریا وبی پیرایه بود درحضور مبارک اش دریغ نکردیم اگرچه جان ما هم برای تقدیمی ،ناچیز به نظر می آمد وآن گونه که برداشت ما بود گویی او هم ازاین سفر رضایت خاطر داشت ودوست نداشت که بچه هاراترک کند برای همه خط نوشت هدایت راخیلی دوست داشت زیرا اوشاگرداستادبود ووی اورافرزند خطاب می نمود نه که هدایت موسوی را بلکه مارا هم مورد عنایت قرار می داد در دوسه دوره تعدادی از هنرجویان ممتاز شده ی من به نزد جناب ایشان رفتند وتلمذنمودند اگرچه خود بنده سعادت حضورنداشتم اما خداراشکر در زمره ی شاگردان استاد معین الکتاب به حساب آمدم . آری در چندروزی که بود به ما خوش می گذشت برای مان خط می نوشت بی آن که بگوید خسته ام . برای مان آوازمی خواند وچند لحظه هم آقای موسوی صدای هردوی ماراضبط کرد . از خودش برایم گفت وقضیه لقب اش که مشفق ضرغام بختیاری با این بیت شعر به او هدیه کرده بود" خطی که چوخط میرآیدبه حساب/ از نستعلیق ونسخ وثلث کم یاب/ گرخواست کسی کاتب آن را گویم / ای اهل قلم هست معین الکتاب" آری نه تنها مشفق بختیاری بلکه بسیاری از بزرگان هنر در وصف اومطالبی پرمغز گفته اند. اما بعدازآن که نه از سبب میل بلکه به ناچار ازپیش ما رفت وگویی آخرین سفرش بود من ودوستان ام باز هم در بحر مشکلات خودغرق شدیم وبی خبر، تااین که روزی دخترمحترم استاد به گوشی من زنگ زد وباحالتی پریشان وگریه آلود وضعیت بیماری پدر راشرح داد و ....ازآن جایی که بنده نتوانستم به اصفهان بروم به شاگردان گفتم که شما اوضاع بهتری دارید وحتما" به عیادت استادبروید وهدایت اولین کسی بود که از دوستان ما برای حضور بربالین وی ره سپاراصفهان گردید. من ماندم وکلی شرم ساری دیگر استاد ازدست رفته بود اما در مراسم او همین بس که بزرگ هنر موسیقی ایران برای او سخن گفت ومویه خواند آری استادحسن کسایی بود که معین رابه خوبی شناخت ودرک کرد ومن از گوشی هدایت صدای محزون کسایی راشنیدم. استادمعین از نوادر روزگار مابود قلم رابا اعتماد وباقدرت برصفحه می نشاند وبسیار با صبر وحوصله می نوشت . درمورداو وهنرش گفتن ،حد واندازه ی من هنرجونیست وباید بزرگان بگویند وبنویسند. القصه این که استاد معین رفت وبه یگانه ی معشوق خودپیوست ضمن این ما باید خودرامدیون او وهمه ی آنانی که دل وجان درگرو هنر ومعرفت گذاردند بدانیم برماست تا شکرگزارخداوند قادرباشیم واز درگاه اوبخواهیم که سایه ی دیگر عزیزان واستادان راازسر ما کم نکند تا بتوانیم از وجودشان بهره مندگردیم. "هرآن کسی که کشته ی شمشیرعشق گشت / گوغم مخورکه ملک ابد خون بهای توست." غفوراسکندری سبزی / 4شهریور1390/ ایذه
نویسنده :احمد شفيعيها

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0
روح پر فتوح هنرمند بزرگ و بيمدعا استاد مسلم نستعليق جناب استاد معين الكتاب اصفهاني قرين رحمت باد .رسم المشق دوجلدي و ساده ي ايشان كه حاوي چند سطر و ايضا حروف نستعليق است ميتوتند كماكان سرمشق طالبان خط بما هو خط باشد

روح پر فتوح هنرمند بزرگ و بيمدعا استاد مسلم نستعليق جناب استاد معين الكتاب اصفهاني قرين رحمت باد .رسم المشق دوجلدي و ساده ي ايشان كه حاوي چند سطر و ايضا حروف نستعليق است ميتوتند كماكان سرمشق طالبان خط بما هو خط باشد
نویسنده :Muhammad Mehdi Agha

تاریخ عضویت: 16/10/1388
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 1871
هوالحق
با نام استاد گرامی آشنایی داشتم چون کتاب آموزشی بنام رسم الخط معین الکتاب
پیش بنده است و استفاده جسته ام، خطی صاف و محکمی داشتند، خداوند کریم استاد عزیز را با محمد و آل محمد محشور گرداند، روحش شاد.
خاک درگه اهل هنر
۲۸.۹.۲۰۱۱
نویسنده :سوده

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0
چیزی برای گفتن ندارم فقط درود،درود،درود و هزاران درود به روح بزرگ این بزرگوار خدایش بیامرزد روحش شاد ، یادش گرامی
نویسنده :رضا مقیمی

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0
خدایش بیامرزاد که هنر را در کمال سادگی وزیبائی وبدون چشم داشتی به هنر جویان انتقال میداد روحش شاد وقرین امرزش باد.
نویسنده :قنبر بلالی

تاریخ عضویت: 1/06/1390
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 219
روحت شاد استاد عزیزم
یادش بخیر انسان بی مدعایی بود هرگز نتوان مثلش پیدا کرد خیلی بی ریا بود مردمی بود انسان بود در اصفهان به ایشان کم لطفی شد هرچند اکثر خوشنویسان حاضر شاگردان ایشان بودند اما ....
من شاگرد چنین استادی بودم
استاد یادت بخیر
نویسنده :mojtabamahdavi90

تاریخ عضویت: 16/12/1390
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 1
سایت زیبای دارین با محتوایی کامل و قابل تحسین اگه دوست داشته باشین می خواستم با سایت من تبادل لینک بکنیم honar1300.ir
نویسنده :محمدشیخ میری

تاریخ عضویت: --
آیدی یاهو: --
تعداد نظرات: 0
یادش بخیر، روحش شادویادش گرامی باد.باسپاس ازاستاداسکندری.


ارسال نظر
در صورتي که رايانه شما کيبورد فارسي ندارد، از کيبورد مجازي فارسي مي توانيد استفاده کنيد.
نام:*
E-Mail:*
متن:
کد: *
آگهی خود را به ما بسپارید

بزرگ / پایین

رتبه دوم برترین پایگاه هنری

آگهی خود را به ما بسپارید پایین کوچک

یاد با آن روزگاران